การศึกษา


1. การศึกษาระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
สังกัดเทศบาลสพท.กรมอาชีวฯ รวม
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง) 1--1
2. ระดับประถมศึกษา
1) จำนวนโรงเรียน (แห่ง)52-7
2) จำนวนห้องเรียน (ห้อง)7666-142
3) จำนวนนักเรียน (คน)2,6322,798-5,430
4) จำนวนครู – อาจารย์ (คน)189110-299
3. ระดับมัธยมศึกษา
1) จำนวนโรงเรียน (แห่ง)12-3
2) จำนวนห้องเรียน (ห้อง)31233-264
3) จำนวนนักเรียน (คน)1,0112,981-3,992
4) จำนวนครู – อาจารย์ (คน)46233-279
4. ระดับอาชีวศึกษา
1) จำนวนโรงเรียน (แห่ง)--22
2) จำนวนห้องเรียน (ห้อง)--111111
3) จำนวนนักเรียน (คน)--3,2993,299
4) จำนวนครู – อาจารย์ (คน)--176176

- โรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน – ประถมศึกษา แห่ง เอกชน 12 แห่ง
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา รัฐบาล 7 แห่ง เอกชน 7 แห่ง

2. กีฬา นันทนาการ พักผ่อน
   1) สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 9 แห่ง
   2) สนามฟุตบอล จำนวน 2 แห่ง
   3) สนามบาสเกตบอล จำนวน 6 แห่ง
   4) สนามตะกร้อ จำนวน 8 แห่ง
   5) สระว่ายน้ำ จำนวน 5 แห่ง
   6) ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
   7) สนามเด็กเล่น จำนวน 3 แห่ง