การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้านเรียนการทุจริต

ขั้นตอนปฏิบัติและแบบคำร้องทั่วไป ดาวโหลด

ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ช่องทาง ดาวโหลด

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2560 ดาวโหลด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 ดาวโหลด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563ดาวโหลด

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริ ดาวโหลด