เรื่อง ขอเชิญบริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2559
                ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และ เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดทำโครงการบริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการน้อมนำกระแสพระราชดำรัส ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อการสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ และ ให้มีโลหิตเพียงพอต่อความต้องการความต้องการสำหรับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

เทศบาลนครสมุทรปราการ จึงขอเชิญบริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13- 14 กันยายน 2559 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ (ซอยวัดชัยมงคล) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-289-0600 ต่อ 203