ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างดูแลสวนสาธารณะและพื้นที่บริเวณวิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                       ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างจ้างดูแลสวนสาธารณะและพื้นที่บริเวณวิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                       บริการจัดการหรือดูแลรักษาสวนสาธารณะ (70.11.17.13) จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สเตท แลนด์สเคป แอนด์ การ์เดนนิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 607,200.00 บาท (หกแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง