เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์แอร์และพัดลมไอน้ำแบบส่าย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์แอร์และพัดลมไอน้ำแบบส่าย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.........................................................................................

          ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ เช่าเต็นท์แอร์และพัดลมไอน้ำแบบส่าย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          เต็นท์ (49.12.15.03) และ พัดลมต่างๆ (40.10.16.04) จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาวภูณิชญาฎา โอบอ้อม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 28,400.00 บาท   (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง