เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรางส่งกระทง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
            ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างทำรางส่งกระทง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

            รางส่งกระทง (30.22.20.57) จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นางสาวจารุวรรณ วงศ์ศิริ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000,00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง