เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับกองการศึกษา และโรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมถ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
               ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับกองการศึกษา และโรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

               เครื่องถ่ายเอกสาร (44.10.15.01) จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วีแม็พ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 239,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง