เรื่อง การยื่นแบบชำระภาษี ดังนี้
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด 2) ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือน มีนาคม 2561

ภาษีบำรุงพื้นที่ (ภ.บ.ท 5) ภายในเดือน เมษายน 2561

ติดต่อได้ที่ สำนักการคลัง งานผลประโยชน์ เทศบาลนครสมุทรปราการ โทร 02-382-6140 ต่อ 153-154