เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมโครงไม้และติดตั้งจำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมโครงไม้และติดตั้ง ขนาด 120 x 240 ซม. จำนวน 20 ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาเรีย ครีเอชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง