เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งและควบคุม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะจง
             ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ เช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งและควบคุม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัมนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             เช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งและควบคุม จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อัสนีย์ ซาวด์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.00 บาท (หกพันบาทถ้วน)