เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับและตกแต่งสถานที่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างประดับและตกแต่งสถานที่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ลูกโป่งประดับบริเวณงานและการจัดดอกไม้ตกแต่งบริเวณแท่นคำกล่าวประธาน จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาววิภา หลาแก้ว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 90,000.00 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)