เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ป้ายไวนิลคำขวัญวันเด็ก ป้ายไวนิลจุดแจกของขวัญ ป้ายไวนิลจุดบริการอาหาร ป้ายไวนิลจุดบริการน้ำดื่ม และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้ จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาเรีย ครีเอชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 50,448.00 บาท (ห้าหมื่นสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง