เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเวทีการแสดงนักเรียนพร้อมตกแต่งและเครื่องเสียง โครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                  ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำเวทีการแสดงนักเรียนพร้อมตกแต่งและเครื่องเสียง โครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  เวทีการแสดงนักเรียนพร้อมตกแต่ง และเครื่องเสียง จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อัสนีย์ ซาวด์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.00 บาท (หนี่งแสนบาทถ้วน)