เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไอสครีม (คละรส) ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อไอศครีม (คละรส) ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

         ไอศครีม (คละรส) จำนวน 80 กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวอารีวงศ์ เกาไศยนันท์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 160,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)