เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อของขวัญของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

   ของขวัญของรางวัล จำนวน 3,900 ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ เลิศกิจวัฒนา (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 390,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)