เรื่อง โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
           เทศบาลนครสมุทรปราการขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งแต่ เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป และภายในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีความสามารถของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งร่วมเล่นเกมส์ตามซุ้มต่างๆ ทั้งนี้มีบริการอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานฟรีตลอดงาน