เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการระดับเทศบาลประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการระดับเทศบาลประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

............................................................

         ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการระดับเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธรการเฉพาะเจาะจง นั้น

         น้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวมาลัย พุ่มผกา (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน ทั้งสิ้น 29,900.00 (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)