เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ สำหรับศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ สำหรับศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง นั้น

*************************************

ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ สำหรับศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พันธมิตรวัสดุภัณฑ์ 2008 จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 420,000.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง