เรื่อง ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลอดไฟ LED โคมไฟ LED โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน ภาครัฐ - เทศบาลนครสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)