เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมตกแต่งสถานที่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                     ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายโครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมตกแต่งสถานที่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

                     ทำป้ายโครงการปัจฉิมนิเทศแนะนำทางการศึกษา ประจำปี 2560 พร้อมตกแต่งสถานที่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วีแม็พ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง