เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                               ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                               จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวมาลัย พุ่มผกา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,500.00 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)