เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายการปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกาาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมตกแต่งเวทีและบริเวณพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                      ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายโครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมตกแต่งเวทีและบริเวณพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                      ทำป้ายโครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมตกแต่งเวทีและบริเวณพิธี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วีแม๊พ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 16,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง