เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลัยสำหรับคล้องมือ,สายคล้องคอ สำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลัยสำหรับคล้องมือ, สายคล้องคอ สำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*********************************************

                    ตามที่ เทศบบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างทำพวงมาลัยสำหรับคล้องมือ,สายคล้องคอ สำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกราต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    จ้างทำพวงมาลัยสำหรับคล้องมือ,สายคล้องคอ จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายทวีป ปั้นทรัพย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)