เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่สงกรานต์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่สงกราต์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*******************************************

                  ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่สงกรานต์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่สงกรานต์ จำนวน 1 คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว น้ำฝน นาคเถื่อน (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 110,000.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)