เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกผู้สูงอายุสำหรับผู้เข้าประกวด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกผู้สูงอายุสำหรับผู้เข้าประกวด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

*********************************

                          ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อของที่ระลึกผู้สูงอายุสำหรับผู้เข้าประกวด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                          ค่าของที่ระลึกผู้สูงอายุสำหรับผู้เข้าประกวด จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชัยภัทร หว่านณรงค์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,370.00 บาท (แปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)