เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**************************************************

                            ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                            น้ำดื่ม (50.20.23.01) และ น้ำแข็ง (50.20.23.02) จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวมาลัย พุ่มผกา (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 29,925.00 บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)