เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคณะแตรวง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคณะแตรวง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

***********************************************  

ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างเหมาคณะแตรวง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกราต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาคณะแตรวง จำนวน 1 ชุด ผู้ได้เข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ นายพรยศ ขจรโกศล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)