เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคณะกลองยาว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคณะกลองยาว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

***********************************

                  ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างเหมาคณะกลองยาว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  จ้างเหมาคณะกลองยาว จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาวชัชฎา ดิษยารุ่งคุณ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)