เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอลพร้อมทาสี สวนสาธารณะป้อมปีกกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอลพร้อมทาสี สวนสาธารณะป้อมปีกกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

************************************************

                           ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมสนามบาสเก็ตบอลพร้อมทาสี สวนสาธารณะป้อมปีกกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                            จ้างซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอลพร้อมทาสี สวนสาธารณะป้อมปีกกา จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ภควัต พัฒนา จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง