รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งพระภิกษุสามเณร โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งพระภิกษุสามเณร โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..........................................................................................

         ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถรับ-ส่งพระภิกษุสามเณร โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

        จ้างเหมารถรับ-ส่งพระภิกษุสามเณร จำนวน 6 คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุบิน บุญภา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,600.00 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)