เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ โดววิธีเฉพาะเจาะจง 

*********************************************************

               ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               ปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชน เทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ภควัต พัฒนา จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 348,000.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง