ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2561
  ในวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2561 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต รับบริจาคโลหิตตั้งแต่ เวลา 08.30 - 14.30 น.(ไม่พักเที่ยง) ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ (ซอยวัดชัยมงคล)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0- 2389-0600 ต่อ 105