เรื่อง ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางพราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนารายณ์ปราบศึกและถนนเทศบาล 12, ถนน ประโคนชัยซอย 1 และถนนประโคนชัยข้างสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ, ถนนซอยศรีใน , ถนนกายสิทธิ์ช่วงอนุเสารีย์รถไฟถึงถนนประโคนชัย , ถนนทางเชื่อมระหว่างถนนกายสิทธิ์และถนนศรีสมุทร