เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

           จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไบร์ท คอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 800.00 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)