ประการรายชื่อผู้ชนะการเสนอรา เรื่อง ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอมรเดช ตั้งแต่ถนนศรีสมุทรถึงถนนสุขุมวิท ถนนอมรเดชระหว่างถนนสุขุมวิทและถนนพระศักดิ์ และถนนพระศักดิ์