เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคาร 2 (พิกุล) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคาร 2 (พิกุล) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

***********************************************************

              ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคาร 2 (พิกุล) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

              ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคาร 2 (พิกุล) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ภควัต พัฒนา จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง