เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..................................................................

        ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถปรับอากาศ โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

        จ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 8 คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณอนันต์ทรานสปอร์ต (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 136,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง