เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยทานและต้นเทียน โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยทานและต้นเทียน โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

********************************************************

               ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องไทยทานและต้นเทียน โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

                เครื่องไทยทานและต้นเทียน จำนวน 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชัยภัทร หว่านณรงค์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 25,500.00 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)