เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่เทียน โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่เทียน โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

****************************************************

                  ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างเหมาตกแต่งรถบวนแห่เทียน โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่เทียน จำนวน 1 คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว น้ำฝน นาคเถื่อน (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)