เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

***********************************************************

                  ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  จ้างเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อัสนีย์ ซาวด์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.00 (หกพันบาทถ้วน)