เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

         จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวประเชิญ กุลโชติ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)