เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนั่งร้าน สำหรับศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนั่งร้าน สำหรับศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ

***************************************

                        ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จัดซื้อนั่งร้าน สำหรับศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ นั้น

                        นั่งร้าน สำหรับศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ภควัต พัฒนา จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง