เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Docuprint CP305d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Docuprint CP305d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*****************************************

                            ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Docuprint CP305d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                            ซ่อมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Docuprint CP305d จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไบรท์ คอมพิวเตอร์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทิ้งสิ้น 6,090.00 บาท (หกพันเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง