เรื่อง จ้างดูแลสวนสาธารณะและพื้นที่บริเวณวิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562