เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแป้นบาสเกตบอล สำหรับสนาบาสเกตบอล สวนสาธารณะป้อมปีกกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแป้นบาสเกตบอล สำหรับสนามบาสเกตบอล สวนสาธารณะป้อมปีกกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

***************************************************

                ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแป้นบาสเกตบอล สำหรับสนามบาสเกตบอล สวนสาธารณะป้อมปีกกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                จ้างซ่อมแป้นบาสเกตบอล สำหรับสนามบาสเกตบอล สวนสาธารณะป้อมปีกกา จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ช.สุขสิน (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)