เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานป้องกันนกพิราบเกาะ วิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง




ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานป้องกันนกพิราบเกาะ วิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

****************************************************

ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างงานป้องกันนกพิราบเกาะ วิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จ้างงานป้องกันนกพิราบเกาะ วิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ภควัต พัฒนา จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 75,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง