เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลสวนสาธารณะและพื้นที่บริเวณวิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลสวนสาธารณะและพื้นที่บริเวณวิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*****************************************************

                 ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างดูแลสวนสาธารณะและพื้นที่บริเวณวิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างดูแลรักษาสวนสาธารณะและพื้นที่บริเวณวิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สเตท แลนด์สเคป แอนด์ การ์เดนนิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 607,200.00 บาท (หกแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง