เรื่อง บริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ สำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง บริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ สำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

*****************************************

     ทางเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีการบริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ ให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 - 3826140 - 53 ต่อ 118