เรื่อง ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมุนษย์
ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

โลหิต คือ ชีวิต บริจาคต่อชีวิต หลายชีวิตอยู่กับครอบครัว

ในวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562 รับบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.30 น. (ไม่พักเที่ยง)

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ 

โทรศัพท์ 02-389 0600 ต่อ 208

ภายใต้โครงการสมุทรปราการรวมใจ บริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

จัดโดย

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลนครสมุทรปราการ


ข่าวสารเทศบาลนครสมุทรปราการ