เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ รวมจำนวน 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)